Wykładowcy w obecnej edycji

prof. dr hab. n.med. Marcin Stopa

Prof. dr hab. n. med. Marcin Stopa specjalizuje się w diagnostyce, leczeniu i chirurgii siatkówki oraz ciała szklistego (operacje witrektomii). Ukończył Wydział Lekarski I Akademii Medycznej w Poznaniu.

Tytuł doktora nauk medycznych uzyskał z wyróżnieniem w 2000 roku na Uniwersytecie RWTH Aachen (Niemcy). W 2012 roku otrzymał stopień doktora habilitowanego nauk medycznych, a w 2019 tytuł profesora. Odbył 2 roczne staże naukowe w USA z zakresu chorób siatkówki oraz chirurgii witreoretinalnej. Kierownik Kliniki Chorób Oczu Katedry Chorób Oczu i Optometrii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Redaktor Naczelny czasopisma "Klinika Oczna".

prof. D. Robert Iskander

D. Robert Iskander uzyskał stopień doktora nauk technicznych w dziedzinie przetwarzania sygnałów w 1997 na Queensland University of Technology (QUT), w Brisbane, Australia, oraz stopień doktora habilitowanego w dziedzinie biocybernetyki i inżynierii biomedycznej na Politechnice Śląskiej w Gliwicach.

Od 1996 do 2000 r. pracował jako Research Fellow w Signal Processing Research Centre oraz Centre for Eye Research, QUT. Następnie związał się ze School of Engineering, Griffith University, jako Senior Lecturer oraz Szef Grupy Przetwarzania Sygnałów. W 2003 roku, powrócił do QUT jako Principal Research Fellow w School of Optometry, gdzie kierował Grupą Przetwarzania Sygnałów i Obrazów w Contact Lens and Visual Optics Laboratory. W marcu 2011 dołączył do Instytutu Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej Politechniki Wrocławskiej (od listopada 2014 Katedra Inżynierii Biomedycznej). Tu kieruje Zespołem Przetwarzania Sygnałów Biomedycznych. W 2016 roku ukończył Polsko-Amerykańską Szkołę Biznesu (PASB – edycja XXXV) na Politechnice Wrocławskiej. Zainteresowania naukowe D. Roberta Iskandera skupiają biomedyczne przetwarzanie sygnałów i obrazów, optykę widzenia, oprzyrządowanie optometryczne i okulistyczne, oraz metody wspomagania diagnostyki chorób oczu. D. Robert Iskander jest autorem/współautorem ponad 200 zagranicznych publikacji naukowych oraz 12 patentów, związanych z optometrią i okulistyką.

dr n.med. Joanna Przeździecka-Dołyk

Ukończyła studia medyczne na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu w roku 2011 uzyskując tytuł lekarza. W latach 2011-2016 prowadziła badania w ramach studiów doktoranckich w Katedrze Immunologii Klinicznej oraz Klinice Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Tytuł doktora nauk medycznych obroniła 24.06.2016.z wyróżnieniem. W 2012 roku rozpoczęła specjalizację z zakresu okulistyki w Klinice i Katedrze Okulistyki we Wrocławiu. Ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej w roku 2013 uzyskując tytuł optometrysty. Od roku 2016 uczestnik studiów doskonalących z zakresu Okulistyki Klinicznej na Uniwersytecie Edynburskim. Autorka licznych publikacji z dziedziny Okulistyki oraz Medycyny Ogólnej.

dr n.med. Piotr A. Woźniak

Absolwent I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Studiów Podyplomowych Medycyny Estetycznej WUM. Stopień doktora nauk medycznych uzyskał na podstawie rozprawy pt.: „Wybrane, nowoczesne metody terapii stanów przewlekłych związanych z zaburzeniami powierzchni oka."

Zawodowo związany z Katedrą i Kliniką Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Centrum Okulistycznym i Studiem Optycznym Świat Oka oraz Katedrą Farmakologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Wiedniu. Członek Amerykańskiej Akademii Okulistyki (AAO), Polskiego Towarzystwa Okulistycznego (PTO) oraz Brytyjskiego Stowarzyszenia Soczewek Kontaktowych (BCLA). Praktykę kliniczną zdobywał w Austrii, Brazylii oraz Turcji. Recenzent prac naukowych w anglojęzycznych czasopismach okulistycznych. Autor licznych wystąpień na kongresach krajowych i międzynarodowych. Zaangażowany w rozwój nowatorskich technologii obrazowania przedniego i tylnego odcinka oka.

dr n.fiz. Monika Czaińska

Doktora nauk fizycznych w zakresie biofizyki, starszy wykładowca, optometrysta, optyk okularowy. Od wielu lat związana z Wydziałem Fizyki dzięki prowadzonej działalności naukowej oraz dydaktycznej.

Aktywnie uczestniczyła w kilkudziesięciu konferencjach ogólnopolskich, a także międzynarodowych jako prelegent, wielokrotnie prezentując wyniki badań naukowych (m.in. we Włoszech, Niemczech, czy na Cyprze). Autorka licznych publikacji naukowych. Szkoleniowiec oraz wykładowca w ramach wielu programów realizowanych przez UAM. Zawodowo oraz naukowo związana z zaburzeniami widzenia obuocznego. Obecnie zatrudniona na Wydziela Fizyki UAM, a także w Poradni Leczenia Zeza oraz Poradni Okulistycznej Dziecięcej Szpitala Klinicznego Przemieniania Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego przy ul. Długiej w Poznaniu. Współzałożycielka Fundacji wspierającej diagnostykę i rehabilitację optometryczną i neuroterapię w Poznaniu. Prowadzi indywidualną praktykę optometryczną w ramach działalności Specjalistycznych Gabinetów Terapeutycznych, których jest współtwórcą.

mgr Weronika Leszczyńska

Kierownik Pracowni Optometrii Centrum Okulistycznego Świat Oka. Absolwentka Optometrii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Donau University w Krems oraz Pennsylvania College of Optometry.

Od prawie 20 lat prowadzi uznaną praktykę optometryczną. Nauczyciel Akademicki na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka licznych publikacji naukowych z zakresu korekcji wad refrakcji oraz kontaktologii.

bartosz-tomczak

mgr Bartosz Tomczak

Absolwent Politechniki Wrocławskiej o specjalizacji Optometria. Jeden z niewielu specjalistów w Polsce, zajmujący się aplikacją indywidualizowanych soczewek kontaktowych, w szczególność soczewek do korekcji stożka rogówki oraz soczewek ortokorekcyjnych.

Ukończył wiele międzynarodowych oraz krajowych kursów z zakresu badania dzieci, behawioralnej terapii zaburzeń wzrokowo-motorycznych, kontroli postępującej krótkowzroczności i aplikacji specjalistycznych soczewek kontaktowych. Od ponad 10-ciu lat z powodzeniem stosuje międzynarodowe metody diagnostyczne oraz terapeutyczne. W tym czasie zyskał wielu zadowolonych i lojalnych pacjentów. Od początku pracy zawodowej intensywnie włączył się w działalność edukacyjną. Wykładowca oraz organizator wielu międzynarodowych i krajowych szkoleń z zakresu szeroko pojętej Optometrii oraz Kontaktologii, za co w 2013 roku otrzymał dyplom uznania Polskiego Stowarzyszenia Soczewek Kontaktowych. Po otrzymaniu nagrody objął w Stowarzyszeniu stanowisko dyrektora ds. Edukacji, którą to funkcję pełni do dziś. Od czterech lat jest nieetatowym wykładowcą akademickim na Uniwersytecie Śląskim, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu oceny klinicznej oczu oraz aplikacji soczewek kontaktowych. Prace jego studentów są publikowane w uznanych czasopismach branżowych. Członek Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki oraz Polskiego Stowarzyszenia Soczewek Kontaktowych
 

Wykładowcy poprzednich edycji Akademii Bausch+Lomb

prof. dr hab. med. Bartłomiej Jan Kałużny

mgr Anna Chomicka

mgr Paulina Figura

mgr Jędrzej Kućko

dr Dorota Szczesna-Iskander

dr Marek Skorupski

dr. n.med Anna Maria Ambroziak

mgr Daria Rajchel

mgr Kamil Chlebicki

mgr Paweł Nawrot

Zasady dotyczące cookies - wykorzystujemy pliki cookies, aby nasza strona internetowa zapewniała maksymalny komfort podczas jej przeglądania. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. W każdej chwili możesz zmienić lub zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Politykę dotyczącą cookies znajdziesz TUTAJ.